தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Food Care INDIA

Seed Bag ( 2+10 seed ) Food Care FPO Direct Special Product Product

Seed Bag ( 2+10 seed ) Food Care FPO Direct Special Product Product

வழக்கமான விலை Rs. 400.00
வழக்கமான விலை Rs. 550.00 விற்பனை விலை Rs. 400.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

2+10 Seed Bag

Agriculture Seed (selected)

Seed Bag ( 2+10 seed )  Food Care FPO Direct Special Product Product

Seed bag Content

 1. Ginger Seed - 2 Kg
 2. Turmeric seeds - 1 kg
 1. Yard Long Bean Seed
 2. Pumpkin Seed
 3. Chili Seed
 4. Ash Gourd Seed
 5. Brinjal Seed
 6. Okra Seed
 7. Bitter gourd / Bitter melon Seed
 8. Snake Gourd Seed
 9. Cowpea ( Kullattada) Seed
 10. Red / Green Amaranth etc...
 Pack Size 3.5 Kg
Shipping and Delivery  Charge
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.