தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 4

Food Care INDIA

Free Seed Pack

Free Seed Pack

வழக்கமான விலை Rs. 0.00
வழக்கமான விலை Rs. 65.00 விற்பனை விலை Rs. 0.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Free Seed Distribution Campaign

Are you looking for making a vegetable garden at your home?

‘Food care’ distributes free seeds for you.

‘Food care’ is one of the Agri-Marketing portals working under ‘NEGLTE.’

‘Food care’ is supplying free seeds and providing guidance for planting under the program ‘A vegetable garden at your home’.

Each seed packet contains 5 varieties of seeds like beans, okra, cowpea, chilly, tomato etc. based on season.

The seeds are giving free of cost, but the buyer should pay the packing and postal charges.

Notice: Normal mail delivery is no longer available

Courier/Speed post Rs 49

Only one packet will be provided for one person.

All the orders should be made online.


Free Seed Bag
Service: All India
Five seed varieties
Worth : Rs 65

Maximume  Order Terms   : 2 Pack Only  

Sale Rate: Free

Shipping

Speed Post: Rs.49 - Per Order

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.