தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 3

Food Care

P K Green Tea

P K Green Tea

வழக்கமான விலை Rs. 80.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 80.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Pack Size

Highlights

An ZBNF (Zero Budget Natural Farming) product .

It is believed green tea helps to :

  • Burn Fat
  • Reduce blood sugar level and blood pressure
  • Improve dental health
  • Improve brain function
  • Remove kidney stone
  • Lower the risk of infection

Check below in description for preparation of Green Tea

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.