தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Food Care INDIA

Food care Next 199 Plus

Food care Next 199 Plus

வழக்கமான விலை Rs. 199.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 199.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Denominations

Food care Next 199 Plus

Food Care Next Pack

Mega Membership & Bumper Prize Card

The Largest Membership & Prize Campaign 2023 INDIA

Gift Pack Content

No

Product

Qty

1

Garden fresh CTC Tea dust

100.gm

2

Coffee Wayanadan

50.gm

3

Spices

25.gm

4

Mega Membership - Bumper Prize Card & Welcome Letter

One Cover

Prize and Extra Offers

Food care Store

Free Shipping (One Year)

Bumper Prize (Product or Cash )

Rs.100000.00 ( One lakh )

1st Prize -10 No.

One Gram Gold Coin

2nd Prize - 100 No.

Silver Coin

3rd Prize – 1000 No.

Gift card ( worth Rs 500)

Referral Prize 1st Rs.100.00 - Cash

Every 2 Referral (Enter to Monthly Referral Winner )

Referral Prize 1st Rs.250.00 - Cash

Every 5 Referral (Enter to Monthly Referral Winner )

Monthly Referral Winner

Rs.10000.00 ( Every Month) Cash

Referral Code: Last 6 Digits Of Your Mobile Number (ie.123456 )

Payment UPI- QR Code, Online Via: 9995451245

Payment Details, Name & Address Whats app No: 9995451245

Powered by NEGLTE ( Nextztore Global Tech .Pvt. Ltd) *Conditions apply

 

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.