தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 3

Food Care INDIA

Passion fruits - 25 kg (Wholesale Box )

Passion fruits - 25 kg (Wholesale Box )

வழக்கமான விலை Rs. 1,825.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 1,825.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Color

 Nutritional Value of Granadilla/Passion Fruit
The USDA’s database uses passion fruit (Passiflora edulis) and granadilla (Passiflora ligularis) interchangeably, as do most other resources. Thus, according to the USDA nutrient database, 100g of edible passion fruit/granadilla contain the following values:

97kcal
23.4g Carb (8% RDI)
24.7g Fat (1% RDI)
10.4g Fiber (42% RDI)
2.2g Protein (4% RDI)
1272IU Vitamin A (25% RDI)*
30mg Vitamin C (50% RDI)
.1mg Riboflavin (8% RDI)
1.5mg Niacin (7% RDI)
.1mg Vitamin B6 (5% RDI)
14mcg Folate (3% RDI)
1.6mg Iron (9% RDI)
29mg Magnesium (7% RDI)
68mg Phosphorous (7% RDI)
348mg Potassium (10% RDI)
.1mg Copper (4% RDI)

-----------------------------------

Wholesale box Size : 25 Kg

Next Day or Shipping Time : 4-7 Working Day

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.