தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Food Care INDIA

Coffee Powder

Coffee Powder

வழக்கமான விலை Rs. 68.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 68.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Size
Wayanadan quality is well known in the world market. The producers are giving an extra attention in the production based on it. Wayanady natural special quality Coffee Powder prepared specially based on the demand they prefer to make it strong. Wayanadan nature and its foggy atmosphere attracted every tourist. Its dreamy and fairy mood creates the real world of God. So keeping this is in mind it as called the Gods Own Country, Wayanadan coffee is very hot and the cold climate accompanied with it, which make to the people those who come here to the Wayanad as special and its coffee as well. This is the real blend of the world of the coffee.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.