தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Food Care INDIA Market

Brinjal Purple Long

Brinjal Purple Long

வழக்கமான விலை Rs. 10.00
வழக்கமான விலை Rs. 20.00 விற்பனை விலை Rs. 10.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

 

Brinjal Purple Long

Brinjal may help to lower the risk of many heart diseases such as heart attack and stroke by apparently reducing the damage caused by free radicals. It may help with blood circulation in the heart due to its essential components such as bioactive compounds, potassium, fibre and vitamin B6

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.