தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Food Care INDIA Market

Amaranthus Red

Amaranthus Red

வழக்கமான விலை Rs. 10.00
வழக்கமான விலை Rs. 20.00 விற்பனை விலை Rs. 10.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Amaranthus Red

The humble Amaranth leaves are witnessing a resurgence in their popularity after research has found them to be packed with essential vitamins and nutrients. They are also rich in potassium and fibre, thus can help reduce the risk of heart disease. Hence, they are considered  heart-healthy food.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.