தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 4

Food Care

Wayanad red Rice 5kg

Wayanad red Rice 5kg

வழக்கமான விலை Rs. 490.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 490.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Rice Bag Size

Product Specification

Local Red Rice Wayanad red Rice

Product Description

 

What is red rice?

Red rice, one of the many varieties of rice, receives its reddish colour from an antioxidant called anthocyanin. It is a compound found in several purple and red coloured vegetables. Red rice has become increasingly popular over the last few years.

Red Rice Nutrition (5Kg Red rice)

Protein: 23g
Carbohydrates: 23g
Calories: 109
Fat: 0.8g
Fibre: 1.8g
Sugar: 1g

Kerala Matta rice | Red rice
A red rice variety closer to home, the Kerala matta is also known by its local name, the Wayanadan Matta , Thondi , Palakkadan Matta , Kerala Red Rice etc.. This red rice variety represents a distinct taste of the Kerala state. The rice is known for its healthy add-on and is famous since they blend well with all dishes of the local cuisines.

This rice is known for its unique taste and high nutritional content. Compared to other varieties in the area, this rice has higher antioxidants, minerals, and fiber levels.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.