தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 4

Food Care

Premium Cow Ghee from Wayanad Farmers

Premium Cow Ghee from Wayanad Farmers

வழக்கமான விலை Rs. 620.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 620.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
Size
  • Indian Cow - Premium Ghee Fron Food Care Verified Cow Farmers and Cow Ghee Producer

  • Premium Ghee of nutritive fatty acids, an ideal fat source for an Indian vegetarian diet. Regular consumption of our high-quality A2 ghee helps reduce cholesterol, improves the heart's functioning and reduces joint pain. It keeps the body healthy and increases its potency.

  • A2 cultured Cow ghee: It is made from milk collected from Indian cows. A2 cultured cow ghee is gluten-free, easy to digest and safe for most people with lactose or casein sensitivities. Unlike regular milk, A2 milk contains only A2 protein, which is healthier and safer than A1 protein.

 

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.