தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 4

Food Care INDIA

Kandamkulathy Karkidaka Oushadha kanji kit (500g)

Kandamkulathy Karkidaka Oushadha kanji kit (500g)

வழக்கமான விலை Rs. 199.00
வழக்கமான விலை Rs. 220.00 விற்பனை விலை Rs. 199.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
  • Brand : Kandamkulathy
  • Kandamkulathy Karkidaka Oushadha kanji kit ( 500g)
  • This pack is meant for 7 days. Use 1/7th of the medicines and rice from each packet every day
  • Boil “Pachamarunnu choornam” (with green label) in one liter of water and collect the filtrate.
  • Boil Njavara rice (with red label) & “Ashali-Uluva” (with blue label) in this prepared decoction.
  • Mix “podimarunnu” (with black label) in half glass of coconut milk and add to this porridge.
  • Onion fried in ghee can be added for flavoring. Use this warm medicated porridge, 7 days for dinner.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.