தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 3

WayWin Producer Co.Ltd

Immune coffee -sample Pack Free!!

Immune coffee -sample Pack Free!!

வழக்கமான விலை Rs. 0.00
வழக்கமான விலை Rs. 75.00 விற்பனை விலை Rs. 0.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Immune coffee

The power of immunity
'Immune Coffee' is a product manufactured by waywin ( A NABARD Supported Company ) with the best anti-inflammatory ayurvedic ingredient - Times of India
Order a free sample pack now

Immune coffee-Sample Pack       

  • Type : Immune Coffee
  • Blend : Robusta
  • Chicory : No
  • Ingredients : Coffee powder, Ashwagandha, Long pepper, Black cumin, Dry ginger, Black pepper, Coriander etc.
  • Origin : Wayanad, South India
Free Sample ( All India - Limited Time )
  • Product Price : Free ( Sample pack )
  • Discount Card Worth : Rs.50 ( Every 1st Order Free ) 
  • Normal Postage : 19
  • Speed Post/Courier : 49

News : Kerala's Wayanad farmers brew an Immune Coffee

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.