தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Food Care INDIA Market

Bitter Gourd

Bitter Gourd

வழக்கமான விலை Rs. 10.00
வழக்கமான விலை Rs. 20.00 விற்பனை விலை Rs. 10.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Bitter Gourd

Bitter gourd reduces several blood-sugar control markers, including hemoglobin A1c and fructosamine. Bitter gourd is low in calories and high in fibers, which helps decrease body weight. Vitamin folate, zinc, iron, and potassium are present in the bitter gourd, essential during neural growth and development in a fetus.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.