தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Food Care INDIA Market

Banana Poovan

Banana Poovan

வழக்கமான விலை Rs. 10.00
வழக்கமான விலை Rs. 20.00 விற்பனை விலை Rs. 10.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

 Banana Poovan

Medicinal Value: The potassium in are known to help prevent the formation of kidney stones and help in proper bone growth. Rich levels of anti-oxidants and minerals improve the quality of blood and boosts immunity. It is also known to help in weight loss by preventing binge eating and curbs cravings.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.