தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Food Care INDIA Market

Banana Palayanthodan

Banana Palayanthodan

வழக்கமான விலை Rs. 10.00
வழக்கமான விலை Rs. 20.00 விற்பனை விலை Rs. 10.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Banana Palayanthodan

Bananas are well known for their potassium content, but they also offer a healthy boost of vitamin B, vitamin C, fiber, and magnesium. They contain three natural sources of sugar – sucrose, fructose, and glucose – and are denser in calories than most other fruits.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.