தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Food Care INDIA Market

Ash Gourd

Ash Gourd

வழக்கமான விலை Rs. 10.00
வழக்கமான விலை Rs. 20.00 விற்பனை விலை Rs. 10.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

Deliver to

செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Ash Gourd

 Packed with nutrients - Ash gourd is rich in dietary fibre. It contains minerals like iron, calcium, phosphorus, zinc, magnesium, copper, manganese while also being a valuable source of vitamins like niacin, thiamine, vitamin C and riboflavin. Ash gourd also has phytochemicals like tannins, phenols, glycosides, alkaloids, and flavonoids

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Food Care Services And features

Shipping

Allover India Normal ad fast Shipping Avalabile

Bulk and International Export and Small Shipping Cotact To help@foodcare.in

Quality Trust

Food Quality and Preference

Dirrect from Farmers and Group

 

     Starting with seed, innovative ideas and projects are implemented in areas such as cultivation, processing, manufacturing excellence, branding and marketing, backed by technology.